www.OdenseTaekwondo.DK Thorslundsvej 2B, 5000 Odense C      Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.     


Straffelovens § 13:(nødværgeretten)

§13 stk. 1 : (lovligt nødværge)

“Handlinger foretaget i nødværge er straffri forsåvidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb, og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarlig”.

§13 stk.2 : (rimeligt begrundet overskridelse af grænserne for lovligt nødværge)

“Overskrider nogen grænsen for lovlig nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse”.

Kommentar om straffelovens §13:

Grænsen mellem lovligt og ulovligt nødværge er meget tynd og kan meget nemt overskrides. Man skal derfor være meget påpasselig med, hvordan man fortolker loven og man skal ikke være i den gode tro, at denne lov kan benyttes til enhver tid, når man eventuelt bliver indvolveret i en fysisk tumult eller overfald. Med andre ord, er det særdeles sjældent, at man bliver frifundet for straf, hvis man har benyttet sig af kampkunst teknikker.

Derfor vil det bedste råd være:

 

Undgå ballade

  • Lad være med at søge efter ballade eller konflikt med nogen.
  • Lad være med at provokere nogen, hverken mundtligt eller fysisk.
  • Lad være med at være nysgerrig om de andres håndgemang eller slagsmål.
  • Lad være med at blande dig i de andres håndgemang eller slagsmål.*
  • Lad være med at færde/gå igennem de steder, hvor der er sandsynlighed eller risiko for ballade eller overfald.
  • Lad være med af besvare et angreb/overfald med et modangreb. Løb væk.**
  • Lad være med at invitere til ballade eller konflikt.
  • Lad være med at blive på et sted, hvor der foregår ballade. Søg væk.

* Tvært i mod tilrådes, at man blander sig i et fysisk konflikt (ikke mundtlig konflikt), hvor en person har brug for livsnødvendig hjælp, hvor vedkommende er i livsfare på grund af et overfald udsat af en fysiskstærk person eller gruppe og/eller bliver kontinuerligt skadet voldsomt på grund af angreb der udsættes af den overfaldende part. Man blander sig ved at afværge yderligere angreb eller udsættelse for yderligere angreb ved at først afdæmpe tumulten mundtligt. Kan tumulten på ingen måde afdæmpes, må man forsvare den svage/tilskadekommende og sigselv kun med forsvarsteknikker (ikke angrebsteknikker). Det er lige netop her, hvor man skal være påpasselig med straffelovens §13, om den tynde grænse må eller kan overskrides.

** Den hurtigste, nemmeste, klogeste, mindst nervepirrende, mindst energikrævende, mindst omkostningsbærende, mindst smertefulde, mest beroligende løsning der overhovedet kan findes. Brug den! Undgå fristelser! Har man en mur mod ryggen, til sin højre og til sin venstre og der er overhovedet ingen mulighed for at løbe væk eller kravle op af muren eller hegnet, må man som den eneste og sidste løsning vælge at forsvare sig med kampkunstteknikker kun dertil, hvor angrebet bliver stoppet. Fortsætter man, har man overskridet sin nødværgeret og bliver straffet for det.

Ifølge klubbens regler og vedtægter må kampsports tekninkker aldrig bruges til slagsmål eller angreb. Overtrædelse af dette medfører bortvisning fra træning og bortfald af medlemskab i foreningen, samt meddelelse til Dansk TaeKwonDo Forbund og Dansk Idræts Forbund.